Eurostars

3 - 10M kr i stöd till utveckling inom:

Om Eurostars

Eurostars är ett europeiskt program som är inriktat mot små till medelstora högteknologiska bolag. Programmet har årligen 57 miljoner Euro till sitt förfogande, för medfinansiering till utveckling av nya produkter och teknologier. 

Företag som blir antagna till programmet får tillgång till:

  • 0,3 - 1,3 miljoner Euro till teknologi- och produktutveckling
  • Nätverk till utvecklingspartners
  • Tillgång till nya marknader
  • Teknologi och know-how

Syftet med Eurostars är att stärka den europeiska konkurrenskraften i förhållande till resten av världen, samt att skapa nya jobb och stärka små och mellanstora högteknologiska företag. 

Möjligheter med Eurostars

Eurostars är främst inriktat mot högteknologiska företag, mer definierat vid att ett minimum på 50% av den samlade budgeten ska gå till den här typen av företag. Det avgörande är, att verksamheter som antigen står inför en teknologisk utmaning eller som har en projektidé som kan lösa ett teknologisk eller samhällsmässigt problem. Genom Eurostars så kan verksamheter få medfinansiering till ett projekts forskning och utveckling. Det är samtidigt ett må för programmet att en kommersialisering av projektet sker inom 2 år efter att projektet avslutats.

Krav för stöd från Eurostars

Det finns tre överordnade krav för att få stöd till ett projekt från Eurostars:

  • En hög innovationsnivå - Produkten/teknologin ska vara ny och lösa en relevant europeisk utmaning, inom exempelvis energi, produktion, miljö, material med mera (det finns ingen begränsning när det gäller teknologiområde) 
  • Stor marknadspotential eller stor samhällsekonomisk effekt
  • De samlade partnerna ska ha en framgångsrik meritlista från minst 2 Eureka-länder och bestå av minst 1 högteknologiskt litet till medelstort företag

Kommande deadlines

Nedan står kommande deadlines för Eurostars. Förvänta er att processen att skriva förslaget tar 1-2 månade.

15
sep

Eurostars is a programme that supports research-performing SMEs, which develop innovative products, processes and services. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialized.

Begär kontakt angående finansiering från Eurostars

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Eurostars för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08