Bidragsprogram inom: Informations- och kommunikations­teknologi

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 3 utlysningar

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

 • Storlek på stöd: 0,09 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Mistra

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

 • Storlek på stöd: 2 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Innovationsprojekt i företag

'Innovationsprojekt i företag' är ett program som är riktat mot små och medelstora företag med ambitioner att växa genom innovationsutveckling. Investeringarna Innovationer i sammanhanget definieras som nya framgångsrika produkter, tjänster, processer, och innovativa nya designer. Det övergripande målet är att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft och ge ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.Programmet ger upp till 5 MSEK i statligt stöd.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 5M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Horizon 2020 SME Instrument - Business model innovation

With support from Horizon 2020 SME  - Business model innovation you will be able to develop business models in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within SMEs in all industries.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 13 utlysningar

Horizon 2020 ICT

With the support from Horizon 2020 ICT you can perform international R&D projects that support EU’s politics in information and communication technology. Grants are given to projects within the following categories: Next generation components and systems; advanced computing; future internet; content technologies and information management; robotics; and micro- and nano-electronic technologies (photonics).

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 31 utlysningar

Horizon 2020 Dedicated SME Instrument - ICT

With support from Horizon 2020 SME you will be able to conduct international research and innovation projects in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within ICT.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 25 utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan du genomföra högteknologiska och kunskapsintensiva marknadsbaserade utvecklingsprojekt som har en stor marknadspotential över nationsgränser. Finansiering ges till alla områden inom teknologi. Den samordnande parten ska vara ett högteknologiskt litet till medelstort företag som använder 10% av sin omsättning eller personal på forskning och utveckling. 

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Bygginnovationen 2011-2016

Bygginnovationen är ett program som sträcker sig från 2011-2016. Programmet har som mål att stödja svensk innovativ forskning som främjar långsiktigt hållbara lösningar för produkter, tjänster, processer och system inom den svenska byggsektorn. Bidraget inom programmet är på upp till 2 miljoner kr, och är främst avsett små till medelstora företag. 

 • Storlek på stöd: 0,5M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet. Syftet med Mistras initiativ är att bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling.

 • Storlek på stöd: 50M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Fast Track to Innovation Pilot

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Horizon 2020 SME Instrument - Mobile e-government

With support from Horizon 2020 SME Health you will be able to conduct international research and innovation projects in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within mobile e-government.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovationsfonden. The programme invests in promising ideas from small and medium sized companies, start-ups and scientists.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

The Market Development Fund

With support from the Market Development Fund you will be able to carry out projects for market maturation including:

 • Co-financing for testing and adaption of the product under reality-like conditions
 • Co-financing of guaranties for the end-user to mitigate the buyer’s uncertainty about investing in novel technology
 • Storlek på stöd: 2 - 6M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

MUDP

The Environmental Technology Development Program (MUDP) supports the development of technologies, processes and/or services within environmental technology. MUDP supports projects within eight primary areas: Water, climate adjustment, circular economy and the reuse of resources in waste, cleaner air, less noise, fewer problematic chemicals, industrial environmental efforts, and ecological construction.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar
 • Storlek på stöd:
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innovation Fund Denmark

In 2016, Innovation Fund Denmark will invest €80M in projects within research, technology development, and innovation. 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar