Bidragsprogram inom: Livsmedel, jordbruk och bio­teknik

Horizon 2020 SME Instrument – Livsmedel och bioteknik

SME Instrument – Livsmedel och bioteknik stödjer europeiska SME som vill utveckla och internationalisera sina mest innovativa idéer. Instrumentet är avsett för både högteknologiska, forskningsdrivna bolag och serviceföretag. Företag kan söka ensamma eller i konsortier.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 15 utlysningar

Horizon 2020 SME Instrument – Nya Affärsmodeller

SME Instrument – Nya Affärsmodeller stödjer europeiska SME som vill utveckla och internationalisera sina mest innovativa idéer. Instrumentet är avsett för både högteknologiska, forskningsdrivna bolag och serviceföretag. Företag kan söka ensamma eller i konsortier.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 6 utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innovative Medicines Initiative

With support from the Innovative Medicines Initiative, you will be able to conduct international research for the development of medical products. IMI is working to improve health by speeding up the development of, and patient access to, innovative medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. 

 • Storlek på stöd: +9M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Horizon 2020 Hälsa

Horizon 2020 Hälsa ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom läkemedel, förståelse för hälsa, välmående och sjukdom, förebyggande, behandling och hantering av sjukdomar och ICT inom hälsa.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik

Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom resurseffektiva värdekedjor, miljö- och klimatsmart primärproduktion, biobaserad innovation och utveckling affärsmöjligheter i landsbygdsmiljöer.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

MUDP

The Environmental Technology Development Program (MUDP) supports the development of technologies, processes and/or services within environmental technology. MUDP supports projects within eight primary areas: Water, climate adjustment, circular economy and the reuse of resources in waste, cleaner air, less noise, fewer problematic chemicals, industrial environmental efforts, and ecological construction.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovation Fund Denmark. The programme invests in promising ideas from small and medium sized companies, start-ups and scientists.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Innovation Fund Denmark

In 2016, Innovation Fund Denmark will invest €75M in projects within research, technology development, and innovation. 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

The Market Development Fund

With support from the Market Development Fund you will be able to carry out projects for market maturation including. Co-financing for testing and adaption of the product under reality-like conditions. 

 • Storlek på stöd: 2 - 6M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Green Development and Demonstration Programme

With support from Green Development and Demonstration Programme (GUDP) companies can undertake development, demonstration and networking projects that develop and/or demonstrate business-oriented thinking in the Danish food industry through green transition that simultaneously supports both environmental sustainability and economic sustainability.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 20M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar
 • Storlek på stöd:
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar