Bidragsprogram inom: Säkerhets­teknologi

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Innovationsprojekt i företag

'Innovationsprojekt i företag' är ett program som är riktat mot små och medelstora företag med ambitioner att växa genom innovationsutveckling. Investeringarna Innovationer i sammanhanget definieras som nya framgångsrika produkter, tjänster, processer, och innovativa nya designer. Det övergripande målet är att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft och ge ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.Programmet ger upp till 5 MSEK i statligt stöd.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 5M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Horizon 2020 SME Instrument - New business models

With support from Horizon 2020 SME  - New business models you will be able to develop business models in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within SMEs in all industries.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 12 utlysningar

Horizon 2020 Dedicated SME Instrument - Security

With support from Horizon 2020 SME you will be able to conduct international research and innovation projects in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within security.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 11 utlysningar

Horizon 2020 Security

With support from Horizon 2020 Security you will be able to conduct international research projects in support of EU policies for security. Support will be given to projects related to natural disaster resilience, crime and terrorism, border and external security, and digital security.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 10 utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Fast Track to Innovation Pilot

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 SME Instrument - Mobile e-government

With support from Horizon 2020 SME Health you will be able to conduct international research and innovation projects in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within mobile e-government.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovation Fund Denmark. The programme invests in promising ideas from small and medium sized companies, start-ups and scientists.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

The Market Development Fund

With support from the Market Development Fund you will be able to carry out projects for market maturation including:

 • Co-financing for testing and adaption of the product under reality-like conditions
 • Co-financing of guaranties for the end-user to mitigate the buyer’s uncertainty about investing in novel technology
 • Storlek på stöd: 2 - 6M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning
 • Storlek på stöd:
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innovation Fund Denmark

In 2016, Innovation Fund Denmark will invest €80M in projects within research, technology development, and innovation. 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar