Bidragsprogram inom: Välfärd- och hälso­teknologi

Innovationsprojekt i företag

'Innovationsprojekt i företag' är ett program som är riktat mot små och medelstora företag med ambitioner att växa genom innovationsutveckling. Investeringarna Innovationer i sammanhanget definieras som nya framgångsrika produkter, tjänster, processer, och innovativa nya designer. Det övergripande målet är att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft och ge ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.Programmet ger upp till 5 MSEK i statligt stöd.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 5M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Horizon 2020 Dedicated SME Instrument - Health

With support from Horizon 2020 SME Health you will be able to conduct international research and innovation projects in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within health.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 16 utlysningar

Horizon 2020 SME Instrument - Business model innovation

With support from Horizon 2020 SME  - Business model innovation you will be able to develop business models in support of EU policies for SME innovation and growth. Funding is offered in two separate project phases: 1) proof-of-concept and feasibility studies, and 2) development and demonstration activities. It is offered to a variety of innovative SME projects within SMEs in all industries.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 13 utlysningar

Horizon 2020 Health

With support from Horizon 2020 Health you will be able to conduct international research projects in support of EU policies for health. Support will be given to projects aimed at: Health promotion and prevention; diagnosis improvement; innovative treatments and technologies; active and healthy aging; citizen-centered care; and improving health information etc.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 7 utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan du genomföra högteknologiska och kunskapsintensiva marknadsbaserade utvecklingsprojekt som har en stor marknadspotential över nationsgränser. Finansiering ges till alla områden inom teknologi. Den samordnande parten ska vara ett högteknologiskt litet till medelstort företag som använder 10% av sin omsättning eller personal på forskning och utveckling. 

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innovative Medicines Initiative

With support from the Innovative Medicines Initiative, you will be able to conduct international research for the development of medical products. IMI is working to improve health by speeding up the development of, and patient access to, innovative medicines, particularly in areas where there is an unmet medical or social need. 

 • Storlek på stöd: +9M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 5 utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Fast Track to Innovation Pilot

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovationsfonden. The programme invests in promising ideas from small and medium sized companies, start-ups and scientists.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

The Market Development Fund

With support from the Market Development Fund you will be able to carry out projects for market maturation including:

 • Co-financing for testing and adaption of the product under reality-like conditions
 • Co-financing of guaranties for the end-user to mitigate the buyer’s uncertainty about investing in novel technology
 • Storlek på stöd: 2 - 6M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning
 • Storlek på stöd:
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innovation Fund Denmark

In 2016, Innovation Fund Denmark will invest €80M in projects within research, technology development, and innovation. 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar