Horizon 2020 IKT

ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems

Deadline: 28 mars 2019

Cyber-physical Systems of Systems (CPSoS), like transport networks or large manufacturing facilities, interact with and are controlled by a considerable number of distributed and networked computing elements and human users. These complex and physically-entangled systems of systems are of crucial importance for the quality of life of the citizens and for the European economy.

The focus is on dependable physically-entangled systems for applications in industrial sectors. Work is complementary to the initiative on European low-power microprocessor technologies, which addresses technology for HPC applications, and to the ECSEL programme, which addresses computing for CPSoS at higher TRL.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 IKT

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 IKT

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Horizon 2020 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom molntjänster, IoT, framtidens internet og robotar og autonoma system. 

Mer om bidragsprogram