Horizon 2020 IKT

ICT-05-2019: Application driven Photonics components

Deadline: 28 mars 2019

Photonic technologies for health applications is a very promising field, where the EU has produced significant results during the past decades; however, industrialization is still lagging behind. The challenges are to develop methods that provide the clinicians with photonics enabled tools to improve or to assess the successes of therapies.

For Innovation Actions the focus in on the following themes: Photonics devices to support monitoring therapeutic progress; Sensor-Based Optimization of Production Processes. 

For Research and Innovation Actions the focus in on the following themes: Photonics System on Chip/ System in Package for optical interconnect applications; And photonics systems for advanced imaging to support diagnostics driven therapy.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 IKT

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 IKT

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Horizon 2020 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom molntjänster, IoT, framtidens internet og robotar og autonoma system. 

Mer om bidragsprogram