Horizon 2020 IKT

ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments

Deadline: 28 mars 2019

As addressed in the multi-annual roadmap of the FoF cPPP, physically-entangled systems used in manufacturing environments have some specific requirements in terms of reliability and security, which are now challenged by the need for manufacturing facilities to be digitally connected with external partners in the value chain.

Proposals need to develop tools and services guaranteeing an adequate level of data security for digital collaboration between manufacturing environments and value chains. Solutions need to be practically usable in real manufacturing facilities, taking into account the operational requirements needed for factory usage in real-world conditions, including reliability and resilience.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 IKT

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 IKT

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Horizon 2020 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom molntjänster, IoT, framtidens internet og robotar og autonoma system. 

Mer om bidragsprogram