Horizon 2020 IKT

ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology

Deadline: 28 mars 2019

Autonomy in robotic systems is built on a combination of four core technologies: AI and Cognition, Cognitive Mechatronics, Socially cooperative human-robot interaction, Model-based design and configuration tools.

Proposals should address one of the four core technologies and target the development of core technology modules (modular, open and non-proprietary) and tool kits for use in deployable system platforms that meet the requirements of applications in the following four prioritised application areas: Healthcare, Infrastructure Inspection and Maintenance, Agri-Food and Agile Production.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 IKT

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 IKT

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Horizon 2020 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom molntjänster, IoT, framtidens internet og robotar og autonoma system. 

Mer om bidragsprogram