Horizon 2020 IKT

ICT-13-2018-2019: Supporting the emergence of data markets and the data economy

Deadline: 28 mars 2019

The lack of trusted and secure platforms and privacy-aware analytics methods for secure sharing of personal data and proprietary/commercial/industrial data hampers the creation of a data market and data economy by limiting data sharing mostly to open data.

Innovation Actions for setting up and operating platforms for secure and controlled sharing of "closed data" (proprietary and/or personal data). The actions should address the necessary technical, organisational, legal and commercial aspects of data sharing/brokerage/trading, and build on existing computing platforms.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 IKT

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 IKT

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Horizon 2020 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom molntjänster, IoT, framtidens internet og robotar og autonoma system. 

Mer om bidragsprogram