Horizon 2020 IKT

SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems

Deadline: 19 november 2019

Algorithms, software and hardware systems must be designed having security, privacy, data protection and accountability in mind from their design phase in a measurable manner.

Proposals are invited against at least one of the following three subtopics: Cybersecurity/privacy audit, certification and standardisation; Trusted supply chains of ICT systems; and/or designing and developing privacy-friendly and secure software and hardware.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 IKT

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 IKT

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Horizon 2020 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom molntjänster, IoT, framtidens internet og robotar og autonoma system. 

Mer om bidragsprogram