Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för livsmedel och bioteknik. Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik

Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag;

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Mer flexibla och resurseffektiva värdekedjor
 • Miljö- och klimatsmart primärproduktion
 • En konkurrenskraftig livsmedelsindustri
 • Livsmedelssäkerhet: Hälsosamma och säkra livsmedel och dieter för alla
 • Blå tillväxtaktiviteter
 • Utveckling av innovation och affärsmöjligheter i landsbygdsmiljöer
 • Biobaserad innovation för hållbara varor och tjänster

Krav för Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom livsmedel och bioteknik.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Livsmedel och bioteknik för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08