Horizon 2020 Hälsa

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Hälsa

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för Hälsa. Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Hälsa

Horizon 2020 Hälsa ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag.

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Hälsa finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Individanpassade läkemedel
 • Förståelse för hälsa, välmående och sjukdom
 • Förebyggande, behandling och hantering av sjukdomar
 • Aktivt åldrande och egenhantering av hälsa
 • Metoder och data inom hälsa
 • Hälsovård och integrerad vård
 • ICT inom hälsa

Krav för Horizon 2020 Hälsa

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom hälsa.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Nedan står kommande deadlines för Horizon 2020 Hälsa. Förvänta er att processen att skriva förslaget tar 1-2 månade.

24
apr
2019

Currently available methods and strategies for diagnosis and treatment of cancer help clinicians continuously improve quality of care and prevent cancer deaths in the population. However, often rather aggressive treatment, psychological stress (anxiety and depression) can cause physical and psychological problems that may cause long-term after-cure consequences such as similar or other types of cancer, other types of (chronic) diseases and affect the quality of life of a patient. Therefore, the importance of addressing and, if possible, preventing long-term effects of cancer treatment is growing.

Proposals should focus and deliver on how to better acquire, manage, share, model, process and exploit big data to effectively monitor health status of individual patients, provide overall actionable insights at the point of care and improve quality of life after the cancer treatment.

24
apr
2019

Across the European Union, medicinal products display differences in names, variations in strength or their package size. The unavailability of a specific product may also necessitate substitution in many instances, if a patient is to be timely served in a pharmacy.

This innovation action is expected to support two goals: (i) the cross-border mobility of European patients by offering safer eDispensations across borders, (ii) the implementation of the IDMP standards in Member States drug databases (including a possible linkage to the EU SPOR - Substance, Product, Organisation and Referential master data database) allowing the identification of locally available medicinal products which are equivalent to the one identified in a foreign prescription.

24
apr
2019

Senior people are statistically at greater risk of cognitive impairment, frailty and multiple chronic health conditions with consequences for their independence, their quality of life (and the one of their families) but also for the sustainability of health and social care systems. There is also increasing evidence that interactions with the environment play an important role in the evolution of the patient's health status and condition.

The scope of this topic is to foster the large-scale pilots for deployment of trusted and personalised digital solutions dealing with Integrated Care, with a view to supporting and extending healthy and independent living for older individuals who are facing permanently or temporarily reduced functionality and capabilities.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Hälsa

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Hälsa för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08