Horizon 2020 Hälsa

SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications

Deadline: 16 april 2019

Regenerative medicine offers hope for untreatable disease and the ageing population, improved quality of life and reduced medical costs. However, so far, regenerative medicine has not yet proved itself in the clinic beyond rare diseases or conditions of limited public health importance. With recent scientific discoveries opening up new approaches to regenerative medicine, the challenge is to use these to extend the regenerative approach to major diseases and conditions.

Projects should focus on innovative translational research to develop regenerative processes towards the ultimate clinical goal of addressing unmet clinical needs of large patient groups. 

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Hälsa

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Hälsa

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Hälsa.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Hälsa

Om Horizon 2020 Hälsa

Horizon 2020 Hälsa ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom läkemedel, förståelse för hälsa, välmående och sjukdom, förebyggande, behandling och hantering av sjukdomar och ICT inom hälsa.

Mer om bidragsprogram