Horizon 2020 Hälsa

SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment

Deadline: 24 april 2019

Currently available methods and strategies for diagnosis and treatment of cancer help clinicians continuously improve quality of care and prevent cancer deaths in the population. However, often rather aggressive treatment, psychological stress (anxiety and depression) can cause physical and psychological problems that may cause long-term after-cure consequences such as similar or other types of cancer, other types of (chronic) diseases and affect the quality of life of a patient. Therefore, the importance of addressing and, if possible, preventing long-term effects of cancer treatment is growing.

Proposals should focus and deliver on how to better acquire, manage, share, model, process and exploit big data to effectively monitor health status of individual patients, provide overall actionable insights at the point of care and improve quality of life after the cancer treatment.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Hälsa

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Hälsa

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Hälsa.

Om Horizon 2020 Hälsa

Horizon 2020 Hälsa ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom läkemedel, förståelse för hälsa, välmående och sjukdom, förebyggande, behandling och hantering av sjukdomar och ICT inom hälsa.

Mer om bidragsprogram