Horizon 2020 Energi

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Energi

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för energi. Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag;

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Energi finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Energieffektivitet inom uppvärmning och kylning, konsumentengagemang, byggnader och tjänster
 • Mot ett integrerat energisystem inom EU
 • Förnyelsebar energiteknik
 • Möjliggörande av avkolning vid användning fossila energikällor under en övergångsperiod till användning av fossilfria bränslen

Krav för Horizon 2020 Energi

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom energi.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Nedan står kommande deadlines för Horizon 2020 Energi. Förvänta er att processen att skriva förslaget tar 1-2 månade.

17
jun
2020

Rural areas represent most of Europe's territory (91%) and population (59%). When measuring against socio-economic indicators rural areas tend to lag behind urban areas. Lower population and business density make it more challenging to develop private businesses and public services in rural areas.

Rural areas are key to solve many of the big societal challenges such as climate change or the sustainable provision of food, biomass and energy. European rural areas are places of great assets and they can become more attractive if the provision of jobs, basic services, including health and care, connectivity, smart transport, and energy solutions, as well as a favourable climate for entrepreneurship, are ensured. Among the priorities to be addressed, overcoming the digital divide between rural and urban areas and developing the potential offered by increased connectivity and digitisation of rural areas must receive particular attention.

In particular, one key challenge is to overcome the barrier of missing interoperability of smart object platforms and service platforms that share and exploit data between them. This should trigger the emergence of a dynamic rural ecosystem, which in turn can lead to the development of cross-platform applications that ultimately contribute to increasing economic growth in rural areas and support their contribution to tackling societal challenges.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Energi för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08