Horizon 2020 Energi

LC-SC3-RES-17-2019: Demonstration of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system

Deadline: 11 december 2018

The specific challenge is to increase the potential of renewable dispatchable technologies in providing flexibility to the energy system. Different technologies are suitable to address this challenge.

Proposals will address one of the following issues: Intermediate bioenergy carriers, hydropower and/or thermal energy storage in Concentrated Solar Power (CSP) plants.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Energi

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Energi.

Om Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

Mer om bidragsprogram