Horizon 2020 Energi

LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes

Deadline: 27 augusti 2019

The potential of applying solar energy for industrial purposes is still largely untapped. Using solar energy to provide the heat or cooling necessary to industrial processes that need high reliability and high quality heat and cooling and continuous operation requires innovative advances in solar energy technology.

Support will be given to solutions that cover by means of solar thermal energy the highest possible share of the heating and/or cooling demand of one or more industrial processes.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Energi

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Energi.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Energi

Om Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

Mer om bidragsprogram