Horizon 2020 Energi

LC-SC3-RES-8-2019: Combining Renewable Technologies for a Renewable District Heating System

Deadline: 11 december 2018

There is a large potential to integrate substantial shares of renewable energy generation in district heating systems. Innovative approaches are needed to exploit this potential in the different geographical regions of Europe, also considering the options of combining two or more renewable energy technologies and integrating excess heat.

Support will be given to cost-effective solutions for district heating systems which allow satisfying at least 50% of the energy demand of the system by the use in the district of one or more renewable energy technologies.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Energi

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Energi.

Om Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

Mer om bidragsprogram