Horizon 2020 Energi

LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system

Deadline: 27 augusti 2019

The specific challenge is to increase the potential and performance of dispatchable technologies to provide flexibility services to the energy system by improving their technological characteristics.

Proposals will address issues such as bioenergy carriers, hydropower and/or virtual power plant.

 

 

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Energi

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Energi.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Energi

Om Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

Mer om bidragsprogram