Horizon 2020 Energi

LC-SC3-RES-23-2019: Development of next generation biofuel and alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping

Deadline: 27 augusti 2019

The specific challenge is to increase the competitiveness of next generation biofuel and renewable fuel technologies in aviation and shipping, compared to fossil fuel alternatives.

Proposals will develop next generation non-food/feed drop-in biofuel and alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping transport, which improve substantially beyond the state-of-the-art the performance regarding conversion efficiency, cost and feedstock supply

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Energi

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Energi.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Energi

Om Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

Mer om bidragsprogram