Horizon 2020 Energi

LC-SC3-RES-24-2019: Boosting pre-commercial production of advanced aviation biofuels

Deadline: 11 december 2018

The aviation transport sector is growing fast and is expected to be responsible for more than 10% of the global greenhouse gas emissions by 2050. Advanced biofuels achieve direct emission reductions and, as drop-in fuels, are the only alternatives for reducing the carbon foot-print of aviation in the long-term. Due to the absence of a market, the specific challenge is to boost commercial availability of advanced biofuels for aviation.

Proposal will demonstrate pre-commercial production of sustainable and cost-competitive advanced biofuels for aviation for boosting their market up-take.

 

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Energi

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Energi

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Energi.

Om Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

Mer om bidragsprogram