Horizon 2020 Transport

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Transport

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för transport . Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Transport

Horizon 2020 Transport ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag;

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Transport finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Flyg: Flygsäkerhetsutmaningar och minskning av energiförbrukning och buller
 • Vatten: Energieffektivitet och emissionskontroll samt förbättrade transportkoncept
 • Tätortsmobilitet: Smart och hållbar mobilitet för städer
 • Väg: Automatiserade vägtransporter, ICT, gröna fordon
 • Intelligenta transportsystem och infrastruktur

Krav för Horizon 2020 Transport

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom transport.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Horizon 2020 Transport.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Transport

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Transport för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08