Horizon 2020 Transport

MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels

Deadline: 16 januari 2019

Although it is a means of transport that can reduce transport CO2 and air polluting emissions and significantly contribute to reducing congestion on European roads waterborne transport around European coasts and on its inland waterways remains under-utilised and is not fully integrated in the multimodal European Transport system.

Proposals should focus on either area a) inland waterways or area b) maritime transport.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Transport

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Transport

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Transport.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Transport

Om Horizon 2020 Transport

Horizon 2020 Transport ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom xxx

Mer om bidragsprogram