Horizon 2020 Miljö

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Miljö

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för miljö. Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag;

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Miljö finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Avfall: Minskning och återvinning av matavfall, råmaterial och jordbruks-biprodukter, avfallshantering vid urban utveckling
 • Vatten: Blå Grön innovation och cirkulär ekonomi?
 • Klimat: Förbättring av luftkvalitet, rening av förorenad jord, miljöstyrning och resursskydd, hållbar produktion och eco-innovation

Krav för Horizon 2020 Miljö

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom miljö.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Horizon 2020 Miljö.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Miljö

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Miljö för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08