Horizon 2020 Miljö

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Miljö

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för miljö. Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag;

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Miljö finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Avfall: Minskning och återvinning av matavfall, råmaterial och jordbruks-biprodukter, avfallshantering vid urban utveckling
 • Vatten: Blå Grön innovation och cirkulär ekonomi?
 • Klimat: Förbättring av luftkvalitet, rening av förorenad jord, miljöstyrning och resursskydd, hållbar produktion och eco-innovation

Krav för Horizon 2020 Miljö

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom miljö.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Nedan står kommande deadlines för Horizon 2020 Miljö. Förvänta er att processen att skriva förslaget tar 1-2 månade.

27
feb
2019

Under the Paris Agreement (PA), Parties of the UNFCCC have to submit and periodically update Nationally Determined Contributions (NDCs), which represent their undertaking to pursue the objectives the Agreement. Parties have also committed to formulate and communicate their mid-century low greenhouse gas emission development strategies by 2020.

The proposed action should address only one of the following: Supporting the design and assessment of climate policies; Or Improving Integrated Assessment Models (IAMs).

05
mar
2019

The aim of this topic is to develop innovative EGNSS applications to support societal resilience, safeguard the well-being of EU citizens, improve emergency and disaster management as a response to climate-related, natural and man-made disasters and ensure green growth that protects the environment while generating economic growth. The challenge is to make these applications more affordable, easy to use and integrated with other solutions and technologies, including for example earth observation, e .g. Copernicus services, in order to enable new targeted innovative solutions.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Miljö

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Miljö för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08