Horizon 2020 Miljö

LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities

Deadline: 19 februari 2019

Globally, glaciers and the large ice sheets of Antarctica and Greenland are particularly vulnerable to climate change, risking a significant future contribution to changes in sea levels.

Actions should aim at developing innovative approaches to address only one of the following sub-topics: Sea level changes (Research and Innovation action); Or changes in Arctic biodiversity (Research and Innovation action).

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Miljö

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Miljö

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Miljö.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Miljö

Om Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom avfall, vatten och klimat.

Mer om bidragsprogram