Horizon 2020 Miljö

SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials

Deadline: 19 februari 2019

Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number oftechnological challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

All actions should develop sustainable and resource-efficient solutions through industrially- and user-driven multidisciplinary consortia covering the relevant value chain of non-energy non-agricultural raw materials.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Horizon 2020 Miljö

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Miljö

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Horizon 2020 Miljö.

Alle utlysningar från Horizon 2020 Miljö

Om Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom avfall, vatten och klimat.

Mer om bidragsprogram