Horizon 2020 Säkerhet

9 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020 Säkerhet

Med stöd av Horizon 2020 har man möjlighet att genomföra internationella forskningsprojekt som stödjer EU’s policies för säkerhet. Med en framgångsrik ansökan får företag:

 • 1,5 M EUR för teknik- och produktutveckling
 • IPR – Immateriella rättigheter
 • Ett nätverk av utvecklingspartners
 • Tillgång till nya marknader
 • Teknik- och kunskapsöverföring

Syftet med Horizon 2020 är att öka europeisk konkurrenskraft och att skapa nya arbetstillfällen.

Möjligheter med Horizon 2020 Säkerhet

Horizon 2020 Säkerhet ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Intressanta möjligheter ges till såväl traditionella industriföretag som högteknologiska företag;

Det viktigaste är att företaget antingen står inför en teknisk utmaning eller har en projektidé som kan lösa ett teknikrelaterat samhällsproblem. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling.

Utlysningar inom Horizon 2020 Säkerhet finns för projekt inom nedanstående kategorier (se aktuella utlysningar nedan):

 • Katastrofhantering och samhällssäkerhet
 • Kamp mot brott och terrorism
 • Gränskontroll och extern säkerhet
 • Digital säkerhet

Krav för Horizon 2020 Säkerhet

Det finns tre primära krav för att ett företag skall vara kvalificerat för stöd från Horizon 2020:

 • Innovationshöjd – projektet/tekniken måste vara nytt och lösa ett samhällsproblem inom säkerhet.
 • Stor marknadsmässig eller socioekonomisk effekt – minimum 100 M EUR över 5 år.
 • Projektet skall ha tre partners från tre EU länder.

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Horizon 2020 Säkerhet.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020 Säkerhet

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 Säkerhet för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08