FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

0,9 - 10M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon har som mål att bidra till utvecklingen av ”nollvisionsfordon”, dvs fordon med en optimal kombination av aktiva och passiva system som reducerar antal olyckor samt konsekvenserna av de olyckor som trots allt sker.

Möjligheter med FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon omfattar:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

Krav för FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Alla projekt som får finansiellt stöd från programmet ska vara relevant för fordonsindustrin. Relevansen ska säkras genom att antingen en eller flera industriella avtalsparter deltar i projektet eller att projektet har stöd från fordonsindustrin via ett ”letter of intent”. Industriell avtalspart (inklusive dotterbolag, medlemsföretag etc.) är AB Volvo, FKG, Scania CV AB och Volvo Personvagnar AB.

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för FFI.

Begär kontakt angående finansiering från FFI

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08