SME Instrument

0,5 - 30M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

Möjligheter med SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

SME Instrument: Fas 1 & Fas 2

Stödet ges i två separata faser:

Fas 1: Förundersökning/Proof of concept: EUR 50.000
Fas 2: Utveckling och demonstration: EUR 0,5-2,5 miljoner 

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för SME Instrument.

Begär kontakt angående finansiering från SME Instrument

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om SME Instrument för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08