SME Instrument

0,5 - 30M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

Möjligheter med SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

SME Instrument: Fas 1 & Fas 2

Stödet ges i två separata faser:

Fas 1: Förundersökning/Proof of concept: EUR 50.000
Fas 2: Utveckling och demonstration: EUR 0,5-2,5 miljoner 

Kommande deadlines

Nedan står kommande deadlines för SME Instrument. Förvänta er att processen att skriva förslaget tar 1-2 månade.

05
sep
2019

Phase 1 helps you get a grip on the R&D, technical feasibility and commercial potential of a ground-breaking, innovative idea and develop it into a credible business plan for scaling it up. Activities can include, for example, risk assessment, market research, user involvement, analysis of regulatory constraints or standards regimes, intellectual property management, partner search, or feasibility assessment. 

Begär kontakt angående finansiering från SME Instrument

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om SME Instrument för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08