SME Instrument

SME Instrument - Phase 1

Deadline: 5 september 2019

Phase 1 helps you get a grip on the R&D, technical feasibility and commercial potential of a ground-breaking, innovative idea and develop it into a credible business plan for scaling it up. Activities can include, for example, risk assessment, market research, user involvement, analysis of regulatory constraints or standards regimes, intellectual property management, partner search, or feasibility assessment. 

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från SME Instrument

Begär kontakt angående finansiering från SME Instrument

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom SME Instrument.

Alle utlysningar från SME Instrument

Om SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

Mer om bidragsprogram