Energimyndigheten

0,09 - 6M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls. Energimyndigheten bidrar till internationellt samarbete och genomför internationella program och aktiviteter för att stötta svenska företag på energiområdet.

Möjligheter med Energimyndigheten

Myndigheten stöttar forskning inom de sex områden som finns utpekade i strategierna för energiforskning.

Temaområdena är:

  • Allmäna energisystemstudier
  • Byggnader i energisystemet
  • Energiintensiv industri
  • Kraftsystemet
  • Transportsystemet
  • Bränslebaserade energisystem

Energimyndigheten ger också stöd till unga företag som utvecklar ny teknik med potential att kommersialiseras. Målet är att bygga upp kunskap och kompetens om ny energiteknik och nya tjänster, att testa och utveckla dem och att så småningom se till att de kommer ut på marknaden som nya produkter som kan bidra till en hållbar tillväxt i Sverige och i andra länder.

 

 

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Energimyndigheten.

Begär kontakt angående finansiering från Energimyndigheten

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Energimyndigheten för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08