Bidragsprogram inom: Energi, miljö och klimat

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

 • Storlek på stöd: 0,09 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

 • Storlek på stöd: 0,2 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Energi & Miljö

Den svenska staten har tillsammans med fordonsindustrin beslutat om att ge stöd på 1 miljard kr per år till forskning inom innovations- och utvecklingsaktiviteter med inriktning mot Klimat & Miljö samt Säkerhet. Det här med bakgrunden att den svenska fordonsindustrin och infrastrukturen i form av vägtransporter har en otroligt stor betydelse för svensk tillväxt. FFI – Energi & Miljö är ett program som är inriktat mot alla aktörer inom fordons- och transportindustrin som vill bedriva forskning inom reducering av utsläpp av fossilt koldioxid. Budgeten för programmet är 450 MSEK

 • Storlek på stöd: 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIC Accelerator

The EIC Accelerator is part of Horizon Europe. The grant aims to create and promote co-investment by initiating support where market response is absent and/or insufficient. EIC Accelerator addresses start-ups and SMEs who have developed a radically new highly risky idea underpinned by a business plan for rolling out marketable innovation solutions and with a potential to scale up.

 • Storlek på stöd: 5 - 100M kr
 • Finansiering för: Utveckling, demonstration, test och adaptation
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Horizon 2020 Transport

Horizon 2020 Transport ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom xxx

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom avfall, vatten och klimat.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIT Crisis Response Initiative

As part of the EU's collective efforts to tackle the COVID-19 crisis, the Euroean Institute of Innovation & Technology (EIT) has launched the 'EIT Crisis Response Initiative'.

 • Storlek på stöd: ≤5 MiljonM kr
 • Finansiering för: Utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

LIFE

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental and climate policy and legislation by co-financing projects with European added value.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EU Innovation Fund - Small Scale Projects

The Innovation Fund call for Small Scale Projects helps you carry out demonstration activities of your low-carbon technology, process or product. Your innovation must be scalable and clearly contribute to a climate-neutral economy. Projects with a total capital expenditure between EUR 2,5M and EUR 7,5M are eligible. The grant covers 60% of project expenses

 • Storlek på stöd: 10 - 40M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Green Development and Demonstration Programme

The Green Development and Demonstration Programme (GUDP) supports projects that strengthen ambitious innovation in the Danish food industry through green and economic sustainability. Projects with direct, measurable climate effects are given special weight. The fund supports projects with between DKK 250,000 and 15 million, however, for network projects only up to DKK 2 million.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

The Danish Maritime Fund

The purpose of The Maritime Fund is to strengthen and develop the shipping and ship building industries with the aim of creating new jobs and strengthening the companies in the industry.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 3M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innobooster

Innobooster invests in projects from small and medium-sized companies with a clear growth potential and from new, promising start-ups. The purpose is to make good ideas turn into growth and jobs.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration, test och adaptation
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innovation Fund Denmark

Innovation Fund Denmark invests in ambitious research and innovation projects that create new and concrete solutions to important societal challenges, and which create value for Denmark. The fund supports projects with a focus on research, development and / or commercialisation. This could be product development, new processes or building and developing research competencies.

 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP)

With the support of the Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), you can carry out projects that develop and test a technology, system or method under realistic conditions and then bring the system to market. EUDP can provide grants for the development and / or demonstration of all energy technologies that can contribute to achieving the energy policy goals within e.g. wind energy, district heating, efficient energy use, bioenergy, smart energy and system integration as well as oil and gas.

 • Storlek på stöd: 3 - 70M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

MUDP

The MUDP programme provides support for environmental technology projects within climate, circular economy and recycling, nature and biodiversity, clean water and clean air. The foundation can support projects ranging from preliminary projects where strengths and weaknesses are clarified, over projects in the development, demonstration and test phase to so-called flagship projects, where environmental technology solutions are rolled out in full scale.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration, test och adaptation
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innofounder

Innofounder supports entrepreneurship in the early stages, where technology, product, service and business model are not yet fully developed. The program runs for 12 months and provides financial support in the form of a monthly scholarship and a fixed grant, as well as mentorship and office space. In 2021, the program is reserved for recent graduates.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 0,9M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar