Bidragsprogram inom: Energi, miljö och klimat

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Mistra

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

 • Storlek på stöd: 2 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

 • Storlek på stöd: 0,09 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Mistra: Smart mobilitet och tillgänglighet

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om mobilitet och tillgänglighet. Syftet med Mistras initiativ är att bidra till att mobilitet och tillgänglighet utvecklas i en riktning som driver på en hållbar samhällsutveckling.

 • Storlek på stöd: 50M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

 • Storlek på stöd: 0,2 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Energi & Miljö

Den svenska staten har tillsammans med fordonsindustrin beslutat om att ge stöd på 1 miljard kr per år till forskning inom innovations- och utvecklingsaktiviteter med inriktning mot Klimat & Miljö samt Säkerhet. Det här med bakgrunden att den svenska fordonsindustrin och infrastrukturen i form av vägtransporter har en otroligt stor betydelse för svensk tillväxt. FFI – Energi & Miljö är ett program som är inriktat mot alla aktörer inom fordons- och transportindustrin som vill bedriva forskning inom reducering av utsläpp av fossilt koldioxid. Budgeten för programmet är 450 MSEK

 • Storlek på stöd: 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIC Accelerator Pilot

The EIC Accelerator Pilot is part of Horizon 2020. The EIC Accelerator Pilot offers excellent opportunities for individual SMEs to conduct R&D projects. There are no specific themes, but it is a requirement that the project focuses on developing and scaling up high-risk innovations, boosting the growth of the SME.

 • Storlek på stöd: 5 - 100M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Horizon 2020 Transport

Horizon 2020 Transport ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom xxx

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom avfall, vatten och klimat.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

LIFE

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental and climate policy and legislation by co-financing projects with European added value.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovation Fund Denmark. The programme invests in promising ideas from small and medium-sized companies and start-ups. 

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

The Danish Maritime Fund

The purpose of The Maritime Fund is to strengthen and develop the shipping and ship building industries with the aim of creating new jobs and strengthening the companies in the industry.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 3M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

InnoFounder

InnoFounder supports entrepreneurship and start-ups in the early phase, where technology, product, service and business model are not yet fully developed. The program runs over 12 months and provides financial support in the form of a monthly scholarship and a grant as well as sparring.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 0,6M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innovation Fund Denmark

Innovation Fund Denmark provides grants for the development of knowledge and technology that lead to the strengthening of research and innovative solutions for growth and employment in Denmark. The fund supports large projects focusing on research, development and / or commercialization. It may be the development of a product, process or structure and development of research competencies. In 2018, Innovation Fund Denmark will invest more than €100M in projects within research, technology development, and innovation. 

 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

MUDP

The Environmental Technology Development Program (MUDP) supports the development of technologies, processes and/or services within environmental technology. MUDP supports projects within eight primary areas: Water, climate adjustment, circular economy and the reuse of resources in waste, cleaner air, less noise, fewer problematic chemicals, industrial environmental efforts, and ecological construction.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EUDP

With support from the energy technological development and demonstration program (EUDP), you will be able to conduct projects with experimental development and testing of a technology, system or method under reality-like conditions and thereafter introducing it to market. EUDP offers funding for the development and/or demonstration of all types of energy technology contributing to the goals of the energy policyincluding: Wind Power, heating, energy efficiency, bioenergy, smart energy and system integration, and oil and gas. 

 • Storlek på stöd: 3 - 70M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Green Development and Demonstration Programme

With support from Green Development and Demonstration Programme (GUDP) companies can undertake development, demonstration and networking projects that develop and/or demonstrate business-oriented thinking in the Danish food industry through green transition that simultaneously supports both environmental sustainability and economic sustainability.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 20M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar