Bidragsprogram inom: Energi, miljö och klimat

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och innovation inom energiområdet. Ny teknik och nya innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls.

 • Storlek på stöd: 0,09 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

 • Storlek på stöd: 0,2 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Energi & Miljö

Den svenska staten har tillsammans med fordonsindustrin beslutat om att ge stöd på 1 miljard kr per år till forskning inom innovations- och utvecklingsaktiviteter med inriktning mot Klimat & Miljö samt Säkerhet. Det här med bakgrunden att den svenska fordonsindustrin och infrastrukturen i form av vägtransporter har en otroligt stor betydelse för svensk tillväxt. FFI – Energi & Miljö är ett program som är inriktat mot alla aktörer inom fordons- och transportindustrin som vill bedriva forskning inom reducering av utsläpp av fossilt koldioxid. Budgeten för programmet är 450 MSEK

 • Storlek på stöd: 30M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIC Accelerator

The EIC Accelerator aims to create and promote co-investment by initiating support where funding from private investors is absent and/or insufficient. EIC Accelerator addresses start-ups and SMEs who have developed a radically new, highly risky idea underpinned by a business plan for rolling out marketable innovation solutions and with a potential to scale up.

 • Storlek på stöd: 5 - 100M kr
 • Finansiering för: Utveckling, demonstration, test och adaptation
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

Horizon 2020 Transport

Horizon 2020 Transport ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom xxx

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Energi

Horizon 2020 Energi ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom energieffektivitet, integrerat energisystem, förnyelsebar energiteknik och fossilfria bränslen. 

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 5 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Miljö

Horizon 2020 Miljö ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom avfall, vatten och klimat.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon Europe: Climate, Energy and Mobility

Horizon Europe: Climate, Energy and Mobility supports international projects that accelerate the green and digital transitions with the goal of achieving climate neutrality in Europe by 2050. The fund supports projects that aim to deliver:

 • A sustainable energy supply that is accessible for all
 • A more efficient and sustainable use of energy
 • Environmentally friendly, safe and resilient transport services for passengers and goods.
 • Storlek på stöd: 2 - 9M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon Europe: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

The focus for Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is to enhance and balance environmental, social and economic goals and to put human economic activities on a path towards sustainability. The overall focus is to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

 • Storlek på stöd:
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon Europe: Digital, Industry and Space

The Horizon Europe: Digital, Industry and Space Cluster supports research and innovation that contribute to EU maintaining a strong industrial and technology presence in key parts of digital and other supply chains, in industrial ecosystems while safeguarding its ability to access and operate safely in space. There are six specific areas of impact contained in this Horizon Europe Cluster 4:

 • Climate-neutral, circular, and digitised production
 • Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 • World leading data and computing technologies
 • Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 • Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services applications and data
 • A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies.
 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EU Innovation Fund

With an expected budget of € 25 billion between 2020 and 2030 the EU Innovation Fund is among the world's largest funds to support the commercial demonstration phase of your low-carbon technology, process or product. Your innovation must be scalable and clearly contribute to a climate-neutral economy helping Europe to remain a global technological leader.

 • Storlek på stöd: 10 - 500M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIT Crisis Response Initiative

As part of the EU's collective efforts to tackle the COVID-19 crisis, the Euroean Institute of Innovation & Technology (EIT) has launched the 'EIT Crisis Response Initiative'.

 • Storlek på stöd: ≤5 MiljonM kr
 • Finansiering för: Utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

LIFE

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental and climate policy and legislation by co-financing projects with European added value.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

GUDP - Green Development and Demonstration Programme

The Green Development and Demonstration Programme aims to realize projects that strengthen ambitious innovation in the Danish food industry through green and economic sustainability. The foundation places special emphasis on projects with direct, measurable climate effects. Projects can apply for grants of between 250,000 and 15 million DKK. However, for network projects between 250,000 and 2 million DKK.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innobooster

Innobooster invests in promising ideas that contribute to solving society's challenges within green technology, health technology and job- and growth-creating innovation.

Does your company have a gross profit of min. 250,000 DKK in the most recent financial year or an external investment of min. 100,000 DKK over the last 3 years? Then you may be eligible to apply for support of between 50,000 and 5 mil. DKK for development and market maturation of your new product or service.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration, test och adaptation
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Missionsbooster

The Missionsbooster special programme supports projects in which small and medium-sized enterprises, in collaboration with a university or GTS institute, contribute to future solutions to green challenges in four mission areas:

 • Capture, storage or use of CO2
 • Green fuels for transport and industry (Power-to-X etc.)
 • Climate- and environment-friendly agriculture and food production
 • Circular economy with a focus on plastics and textiles

Missionsbooster grants support between 1.5M DKK and 5M DKK.

 • Storlek på stöd: 2 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innovation Fund Denmark

Innovation Fund Denmark invests in ambitious research and innovation projects that create new and concrete solutions to important societal challenges, and which create value for Denmark. The fund supports projects with a focus on research, development and in some cases demonstration. This could be product development, new processes or building and developing research competencies.

 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Industrial Researcher

Innovation Fund Denmark’s Industrial Researcher Programme aims to bridge the gap between companies and universities. The programme provides support to private companies and public institutions to hire a PhD student or post.doc graduate to carry out business-oriented research projects in collaboration with a university.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 1M kr
 • Finansiering för: Forskning
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innofounder

Innofounder funds knowledgebased projects in the early stages where development of the technology, product, service and business model has not yet been completed. The Innofounder programme runs for 12 months and provides economic support in the form of monthly grants for up to three founders as well as a development grant of DKK 100.000. The acceleration programme provides mentoring, presentations by experts, pitch events and much more.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 1M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission Partnerships)

Innovation Fund Denmark will invest in mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission-partnerships) to accelerate the development of cutting-edge solutions ranging all the way from strategic coherent research to commercialization, with an equal focus on short-, mid - and long-term impact. The grant accepts the following four themes for investment:

Mission 1: Capture and storage or use of CO2

Mission 2: Green fuels for transport and industry (Power-to-X, etc.)

Mission 3: Climate and eco-friendly agriculture and food production

Mission 4: Circular economy with focus on plastic waste and textiles

 • Storlek på stöd: 100 - 300M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EUDP - Energy Technology Development and Demonstration Program

With support from the Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), you can carry out projects that develop and test a technology, system or method to bring it to market. EUDP can provide grants for the development and / or demonstration of all energy technologies that can contribute to achieving the Danish energy policy goals of a 70% reduction in CO2 equivalent emissions by 2030 and climate neutrality by 2050.

 • Storlek på stöd: 1 - 100M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EUopSTART

EUopSTART offers grants for the preparatory work of Danish companies and research institutions that want to apply for EU funding. 

 • Storlek på stöd: 0,06M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

The Danish Maritime Fund

The purpose of The Maritime Fund is to strengthen and develop the shipping and ship building industries with the aim of creating new jobs and strengthening the companies in the industry.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 3M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

MUDP - The Danish Eco-Innovation program

The Danish Eco-Innovation Program (MUDP) supports projects that contribute to the UN Sustainable development Goals by either: Stopping the decline of biodiversity and nature, slowing down global warming, adapting society to a changing climate, protecting human health from pollution and giving everyone access to clean water, air and rich nature or ensuring sustainable consumption of the Earth's resources.

MUDP can support projects ranging from preliminary projects where strengths and weaknesses must be clarified, over projects in the development, demonstration and test phase to so-called lighthouse projects, where environmental technology solutions are rolled out in full scale.

 • Storlek på stöd: 0,6 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar