Eurostars

3 - 10M kr i stöd till utveckling inom:

Om Eurostars

Eurostars är ett europeiskt program som är inriktat mot högteknologiska SME. Programmet har årligen 57 miljoner Euro till sitt förfogande, för medfinansiering av utveckling av nya produkter och teknologier. Syftet med Eurostars är att stärka den europeiska konkurrenskraften i förhållande till resten av världen, samt att skapa nya jobb och stärka högteknologiska SME via samarbetsprojekt.

Möjligheter med Eurostars

Genom Eurostars kan verksamheter få stöd för forskning och utveckling förutsatt att verksamheten antingen står inför en teknisk utmaning eller att man har en projektidé som löser ett tekniskt samhällsproblem.

Stöd kan ges med:

 • Max 5 miljoner kr för samtliga svenska deltagare och per projekt.
 • Maximala stödnivåer för olika kategorier är:
  • SME 50%
  • Stora verksamheter 30%
  • Universitet/forskningsinstitut 70%

Eurostars finansieras delvis av EU och delvis av nationella myndigheter. Regler och ansökningsprocesser kan därför se olika ut i olika länder. En del länder ger enbart stöd till SME medan andra även stödjer stora verksamheter och offentliga kunskapsinstitutioner.

Krav för stöd från Eurostars

Eurostars stödjer tekniskt krävande projekt och premierar ansökningar med ett starkt partnerskap.

Följande fem överordnade krav ställs för att man skall kunna söka stöd från Eurostars:

 • Konsortiet skall bestå av minimum 2 partner från 2 Eureka länder
 • Konsortiet skall ledas av en så kallad ”R&D Performing” SME, dvs en SME som satsar minimum 10% av antingen sin omsättning eller sin personal på FoU
 • 50% av projektets totala budget skall gå till högteknologiska SME
 • Projektet skall ha hög innovationshöjd, dvs teknologin/produkten skall vara ny och skall lösa en relevant europeisk utmaning
 • Projektet skall ha stor marknadspotential och skall leda till ökad tillväxt och ökad sysselsättning

Kommande deadlines

Nedan står kommande deadlines för Eurostars. Förvänta er att processen att skriva förslaget tar 1-2 månade.

04
feb
2021

The Eurostars call supports research-performing SMEs, which develop innovative products, processes and services. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialised.

Danish participants can only receive full funding in projects with a focus on:

 • Green transition, such as Energy technology, Agrofood technology, Agriculture and Marine resources and Environment
 • Health and Biotech, including big data or other technologies supporting smart health solutions.

Danish participants in projects within new material, transport and mobility, industrial manufacturing and digital technologies must have a clear objective of having a strong impact on the CO2 reduction or green transition agenda in order to receive full funding.

Danish participants in projects with a focus outside green transition and Health and Biotech, can as a maximum receive up to €50.000 regardless of the project size.

Begär kontakt angående finansiering från Eurostars

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Eurostars för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08