Eurostars

Eurostars - 2020

Deadline: 3 september 2020

The Eurostars call supports research-performing SMEs, which develop innovative products, processes and services. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialized.

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Eurostars

Begär kontakt angående finansiering från Eurostars

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Eurostars.

Alle utlysningar från Eurostars

Om Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

Mer om bidragsprogram