Eurostars

Eurostars 2022

Deadline: 15 september 2022

The Eurostars call supports innovative SMEs, and the development of innovative products, processes and services. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialised.

Consortium partners are subject to specific national eligibility criteria for their country of origin.
For Danish applicants projects must fall within one of the following topics to be eligible for funding:

  • Green research, technological development and innovation
  • Life science, health and welfare technology
  • Research and innovation within new technologies

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Eurostars

Begär kontakt angående finansiering från Eurostars

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Eurostars.

Alle utlysningar från Eurostars

Om Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

Mer om bidragsprogram