FFI - Energi & Miljö

30M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om FFI - Energi & Miljö

Den svenska staten har tillsammans med fordonsindustrin beslutat om att ge stöd på 1 miljard kr per år till forskning inom innovations- och utvecklingsaktiviteter med inriktning mot Klimat & Miljö samt Säkerhet. Det här med bakgrunden att den svenska fordonsindustrin och infrastrukturen i form av vägtransporter har en otroligt stor betydelse för svensk tillväxt. Den här satsningen görs inom fem viktiga delområden:

 • Energi & Miljö
 • Fordons- & Trafiksäkerhet
 • Fordonsutveckling
 • Hållbar produktionsteknik
 • Transporteffektivitet

Möjligheter med FFI – Energi & Miljö

Med stöd från FFI-Fordonsstrategisk forskning och Innovation – Energi & Miljö kan ditt företag bedriva forskning inom effektivisering av transporter och olika sätt att reducera utsläppen av fossilt koldioxid från vägfordon och maskiner. FFI – Energi & Miljö är ett program som är inriktat mot alla aktörer inom fordons- och transportindustrin. Hela FFI - programmet har en budget på 450 MSEK  i statliga medel och avtalsparterna inom fordonsindustrin har förbundit att satsa en lika stor summa. Företag som blir antagna till programmet får tillgång till:

 • Finansiering av forskningsprojekt inom området Energi & Miljöteknik
 • Möjlighet att utveckla samarbeten med stora industripartners
 • Möjlighet att bedriva långsiktiga och potentiellt radikala projekt.

Det övergripande målet är att programmet ska bidra till att stärka och säkra svensk fordonsindustriell konkurrenskraft och arbetstillfällen.

Krav för FFI – Energi & Miljö

Det finns ett antal uppställda krav för att kunna ansöka till FFI-programmet och till Energi & Miljö. Kraven bland annat följande:

 • Företaget måste vara anknutet till FKG
 • Företaget måste ha en stöd från en samarbetspartner som har en stark anknytning till industrin genom ett ”letter of intent”
 • Dessa Industriella avtalsparter är: AB Volvo, FKG, Scania CV, Volvo Personvagnar AB
 • Oberoende kvalitetsgranskning ska vara möjlig

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för FFI.

Begär kontakt angående finansiering från FFI

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om FFI - Energi & Miljö för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08