Innan ansökan

Konkurrensen om offentliga bidrag och stöd är hård, och chansen för att lyckas är runt 20 %. Det är därför viktigt att följande frågor övervägs innan ett beslut tas innan en ansökan påbörjas.

  • Kan du prioritera din egen eller din bästa medarbetares tid i upp till 2 månader för att sammanställa och utarbeta en ansökan?
  • Kan ni sätta av de resurserna som krävs för medfinansiering av projektet?
  • Kan ni sätta av de rätta kompetenserna för att överbevisa en extern utvärderare om att ni kan klara av uppgiften.
  • Är er projektidé stark i förhållande till kraven i programmet; mer specifikt i förhållande till de teknologiska utmaningarna och samhällsekonomiska fördelarna som kan ges vid genomförande?

Om det är så att ni kan säga ja till ovanstående, så kan ni gå vidare med den tyngre delen av värderingen.

Projektförtydligande

Det är naturligtvis avgörande att försäkra att ert projekt passar till det bidragsprogrammet ni önskar att söka. Läs därför utlysningen grundligt så att ni kan argumentera för varför just ert projekt passar till utlysningen. Ni kan därefter kontakta ansvarig tillståndsmyndighet och testa projektidén vid deras sekretariat och få input till hur ansökan kan prioriteras och var fokus bör ligga.

Undersök tekniken för att se om den är tillräckligt innovativ, det vill säga att det antigen är ny teknik eller teknik som används på ett nytt sätt. Ni bör överväga att göra en nyhetsundersökning eller kontakta ett svenskt universitet och be dem att validera teknologin och idén.

Sammansättning av ett konsortium

Sätt upp projektets ”value chain”, så att ni får en överblick över vilka partners som bör vara med för att förverkliga projektet. Det inkluderar forskningsinstitut, industri- eller serviceföretag. Ni kan även göra en grov lista på företag som passar in i profilen för projektet och som ni önskar ha med, vare sig det är existerande samarbetspartners eller om det kräver nya.

Er möjlighet att erhålla finansiering

Låt oss kontakta er för en informell diskussion om dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Guide till bidragsprogram

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vår nyhetsservice och få ett meddelande när nästa deadline publiceras.

Registrera dig