Horizon 2020

5 - 50M kr i stöd till forskning, utveckling och demonstration inom:

Om Horizon 2020

Horizon 2020 är EUs ramprogram för 2014-2020 och har en budget på ca 80 miljarder Euro. Programmet stödjer Europas kunskapsbaserade ekonomi och riktar sig mot prioriterade utmaningar.

Möjligheter med Horizon 2020

Med stöd från Horizon 2020 kan ditt företag eller organisation genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt med ett bidrag på mellan 0,5 till 5 miljoner Euro. Stödet kan användas för forsknings-, utvecklings- och demonstrationsaktiviteter.

Horizon 2020 är indelat i flera arbetspaket, utlysningar och ämnesområden. Vi har valt ut de utlysningar som är relevanta för teknologi- och produktutveckling.

På vår hemsida är de indelade i följande ämnesområden. Klicka på länken för att se mer om respektive ämnesområde.

Krav för stöd från Horizon 2020

Horizon 2020 fäster vikt vid skapandet av ”private public partnerships” och tvärsgående samarbeten inom värdekedjan, där forsknings- och utvecklingsaktiviteter används för att lösa specifika samhällsproblem. Dessutom stödjer EU SME.

Begär kontakt angående finansiering från Horizon 2020

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Horizon 2020 för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08