Mistra

2 - 30M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om Mistra

Världen står inför stora utmaningar kopplade till vår miljö och hur vi människor använder naturresurser och påverkar vår omgivning. Mistra är en stiftelse som spelar en aktiv roll i att möta dessa utmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Möjligheter med Mistra

Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.

Mistras investeringar har som mål att:

  • Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass. För att forskning ska leda till nytta är det avgörande att den håller hög kvalitet.
  • Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden.
  • Stärka svensk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning. Satsningarna ska även leda till att Sverige i vid bemärkelse är en bra plats att leva i.
  • Vara värdefullt för användare. Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling. Användare och andra nyckelpersoner för att forskningen ska komma till praktisk användning är därför delaktiga i forskningen.

Krav för Mistra

  • Mistra vänder sig till forskargrupper verksamma vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och företag samt avnämare från näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. Forskare och organisationer verksamma utomlands får delta men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution.
  • Krav på motfinansiering varierar mellan de olika utlysningar
  • Forskare finansierade av Mistra ska publicera med s.k. open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från internet.

 

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Mistra.

Begär kontakt angående finansiering från Mistra

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Mistra för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08