Bidragsprogram inom: Säkerhets­teknologi

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

EIC Accelerator Pilot

The EIC Accelerator Pilot is part of Horizon 2020. The EIC Accelerator Pilot offers excellent opportunities for individual SMEs to conduct R&D projects. There are no specific themes, but it is a requirement that the project focuses on developing and scaling up high-risk innovations, boosting the growth of the SME.

 • Storlek på stöd: 5 - 100M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Horizon 2020 Säkerhet

Horizon 2020 Säkerhet ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom katastrofhantering, terrorism och digital säkerhet.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

SME Instrument

Horizon 2020 SME Instrument syftar till att hjälpa SME med att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom en rad områden.

 • Storlek på stöd: 0,5 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

InnoBooster

InnoBooster is a funding programme within Innovation Fund Denmark. The programme invests in promising ideas from small and medium-sized companies and start-ups. 

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: 2 utlysningar

InnoFounder

InnoFounder supports entrepreneurship and start-ups in the early phase, where technology, product, service and business model are not yet fully developed. The program runs over 12 months and provides financial support in the form of a monthly scholarship and a grant as well as sparring.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 0,6M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innovation Fund Denmark

Innovation Fund Denmark provides grants for the development of knowledge and technology that lead to the strengthening of research and innovative solutions for growth and employment in Denmark. The fund supports large projects focusing on research, development and / or commercialization. It may be the development of a product, process or structure and development of research competencies. In 2018, Innovation Fund Denmark will invest more than €100M in projects within research, technology development, and innovation. 

 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning