Bidragsprogram inom: Säkerhets­teknologi

Eurostars

Med stöd från Eurostars kan företag genomföra FoU projekt som är högteknologiska, kunskapsintensiva och har hög marknadspotential. Finansiering erbjuds till alla teknikområden. Sökande (koordinatorn) måste vara ett SME som satsar minst 10% av sin omsättning eller 10% sin personal på FoU aktiviteter.

 • Storlek på stöd: 3 - 10M kr
 • Finansiering för: Utveckling
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

FFI - Hållbar produktion

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. 

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

FFI - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat och miljö samt trafiksäkerhet. Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga visionen om noll dödade, och då främst genom att främja utvecklingen av allt säkrare fordon i en modern väginfrastruktur.

 • Storlek på stöd: 0,9 - 10M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Horizon 2020 Säkerhet

Horizon 2020 Säkerhet ger möjlighet för såväl SMEs som stora företag, inom alla industriella områden och tekniknivåer. Med Horizon 2020 kan företaget få delfinansiering från EU för projektrelaterad forskning och utveckling. Bl.a. för projekt inom katastrofhantering, terrorism och digital säkerhet.

 • Storlek på stöd: 9 - 50M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIT Crisis Response Initiative

As part of the EU's collective efforts to tackle the COVID-19 crisis, the Euroean Institute of Innovation & Technology (EIT) has launched the 'EIT Crisis Response Initiative'.

 • Storlek på stöd: ≤5 MiljonM kr
 • Finansiering för: Utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

EIC Accelerator Pilot

The EIC Accelerator Pilot is part of Horizon 2020. The EIC Accelerator Pilot offers excellent opportunities for individual SMEs to conduct R&D projects. There are no specific themes, but it is a requirement that the project focuses on developing and scaling up high-risk innovations, boosting the growth of the SME.

 • Storlek på stöd: 5 - 30M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration och test
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) aims to reduce the time from idea to market by supporting projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake. FTI is the only fully bottom-up measure in Horizon 2020 promoting close-to-market innovation activities and open to all types of participants. Industry participation is required. 

 • Storlek på stöd: 9 - 30M kr
 • Finansiering för: Utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Nordic Innovation

Nordic Innovation was established in order to help make Nordic businesses competitive and innovative. Nordic Innovations aims to generate increased value creation through cross-border co-operation. The goal to create partnerships between leading Nordic public and private sector institutions in the fields of trade and innovation.

 • Storlek på stöd: 3 - 20M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling och demonstration
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar

Innovation Fund Denmark

Innovation Fund Denmark invests in ambitious research and innovation projects that create new and concrete solutions to important societal challenges, and which create value for Denmark. The fund supports projects with a focus on research, development and / or commercialisation. This could be product development, new processes or building and developing research competencies.

 

 • Storlek på stöd: 6 - 40M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: 3 utlysningar

Innobooster

Innobooster invests in projects from small and medium-sized companies with a clear growth potential and from new, promising start-ups. The purpose is to make good ideas turn into growth and jobs.

 • Storlek på stöd: 0,06 - 6M kr
 • Finansiering för: Forskning, utveckling, demonstration, test och adaptation
 • Kommande deadlines: 1 utlysning

Innofounder

Innofounder supports entrepreneurship and start-ups in the early phase, where technology, product, service and business model are not yet fully developed. The program runs over 12 months and provides financial support in the form of a monthly scholarship and a grant as well as sparring.

 • Storlek på stöd: 0,3 - 2M kr
 • Finansiering för: Forskning och utveckling
 • Kommande deadlines: Ingen utlysningar