Vinnova

0,2 - 20M kr i stöd till forskning och utveckling inom:

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

Varje år investerar Vinnova cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Eftersom våra sökande ofta själva finansierar över 50 procent av kostnaden i sina projekt är investeringen i praktiken betydlige högre.

Möjligheter med Vinnova

Vinnova stödjer innovativa projekt inom många olika områden: 

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Ledning och organisering
  • Material
  • Miljö och energi
  • Produktion
  • Tjänster
  • Transport

Krav för Vinnova

Ert projekt måste uppfylla vissa villkor som Vinnova anger i en utlysningstext. I utlysningstexten berättar Vinnova bland annat vilket område projektet ska ligga, vilka som kan söka, krav på projekten och tidsramar. Det kan ske förändringar i en utlysningstext fram till en viss tid före sista ansökningsdag. I många satsningar kräver vi samverkan mellan organisationer och medfinansiering från de sökande. Läs särskilda krav för varje utlysning. 

 

Kommande deadlines

Det finns för närvarande ingen utlysningar för Vinnova.

Begär kontakt angående finansiering från Vinnova

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om Vinnova för ert projekt

Er möjlighet att erhålla finansiering

Vi är specialiserade på att skriva och optimera finansieringsförslag. Vi kan bedöma dina möjligheter att erhålla finansiering för ditt projekt.

Berätta om ditt projekt

or ringa (+45) 61 60 75 08