Vinnova

Bygginnovationen 2016-2018

Deadline: 31 december 2018

Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet för företag inom sektorn. Erbjudandet finns i två nivåer och är ständigt öppen för ansökan.

Vad kan man söke för:

  • Lilla innovationsbidraget (max 100 000 kronor) är för små och medelstora företag med projekt i tidiga skeden
  • Stora innovationsbidraget (max 300 000 kronor) är för att komma vidare i utvecklingen av innovatione

Vem kan söka?

Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige

Stöder projekt inom:

Officiell utlysning från Vinnova

Begär kontakt angående finansiering från Vinnova

Låt oss ha en informell diskussion om era möjligheter för att ansöka om detta utlysning inom Vinnova.

Alle utlysningar från Vinnova

Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Syftet är att stärke Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova finansiera forsknings- och innovationsprojekt och erbjuda nätverk, möten och analyser. Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

Mer om bidragsprogram